Impregnacja posadzki przemysłowej preparatem Forlit

Budowa – Balco, Łowyń

Powierzchnia – 4400m2

Zakres prac – impregnacja powierzchni posadzki przemysłowej, produkt Forlit